Vilkår

Vilkår FOLK og TORG

Vilkår for bruk av tjenestene «Folk» og «Torg» mellom Bruker og Bømlo-nytt AS, org.nr. 893 171 622.

Ved å akseptere denne avtaleteksten godtar du vilkårene beskrevet for deg som Bruker av tjenesten. Avtalen omfatter bruk av bilder og tekst i annonsene som lages i tjenesten.

Det er bruker selv som bestemmer innhold i sine annonser, men innholdet i annonser og hilsener kan ikke bryte med norsk lov og sedvane.

Bømlo-nytt følger retningslinjer og bestemmelser fastlagt i MBLs retningslinjer for annonsepraksis (mediebedriftene.no). Annonser som strider mot loven, er villedende eller inneholder noe som bryter med samfunnets moralnormer og god tone, vil ikke bli innrykket. Annonser som ikke tilfredsstiller estetiske krav, innrykkes ikke.

Annonser og hilsninger skal ikke inneholde bilder bruker ikke har rettigheter til og bruker må være sikker på at avbildede personer er innforstått og enig i slik bruk. Bilder skal ikke ha gjennomgått vesentlige redigeringer og kan ikke inneholde filter eller elementer (stickers) fra f.eks. snapchat o.l. Vi forbeholder oss retten til å ikke rykke inn annonser bestilt som privatannonse, dersom virksomheten/tjenesten det faller under kan betegnes som bedriftsannonsering. Betegnelse av bedriftsannonsering kan være tjenester som ytes, salg av ved eller gjentagende salg med hensikt av å skape profitt.

Bestillingsfristene for tjenestene kan være forskjellige fra kategori til kategori og står anført i bestillingsløsningen for hver enkelt kategori. Merk at avvik på frist kan forekomme ved høytids- eller andre røde dager.

Vi tilbyr betaling med Visa og Mastercard via Payex. Merverdiavgiften er inkludert i din betaling og vil ikke bli belastet utover opplyst pris. Det er ingen abonnementsforhold som fører til gjentatte betalinger/trekk. Når betalingen er gjennomført, vil du motta en ordrebekreftelse på din gitte e-postadresse.

Bømlo-nytt påtar seg intet ansvar for feil i annonser som er innrykket der annonseteksten er i overensstemmelse med kundens bestilling. For feil innrykk, uriktig størrelse og tidspunkter etc., som annonsebestilleren selv ikke bærer ansvar for, ytes etter Bømlo-nytt skjønn en prisreduksjon som svarer til annonsens verdiforringelse. Bømlo-nytts ansvar for feil innskrenker seg i alle tilfeller til annonsens kostnad.

Reklamasjoner må meddeles Bømlo-nytt senest én uke etter at annonsen ble innrykket / publisert. Ved ønske om reklamasjon, i forbindelse med feilaktig leveranse, har vi mulighet til å booke inn annonsen din til et senere tidspunkt eller refundere beløpet du har betalt.

Av hensyn til oversiktligheten plasseres rubrikkannonser der de etter sitt innhold naturlig hører hjemme.

Du har angrerett så fremt din booking ikke er publisert digitalt eller i papiravis. På denne måten kan vi stoppe innlegget ditt før det publiseres. Så snart innlegget er publisert første gang, digitalt og/eller i papiravis anses varen som levert.

Ved misbruk eller brudd på disse retningslinjene kan Bømlo-nytt slette, avpublisere eller nekte publisering. Bruker vil få anledning til å rette opp innholdet, men har ikke rett til refusjon av eventuelt betalt beløp. Bømlo-nytt forbeholder seg også retten til å gjøre korrigeringer i tekst og beskjæring av bilde.

Bømlo-nytt har rett til å benytte bilder og tekst i annonser og hilsninger på sine nett- og papirprodukter. Innholdet vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er naturlig for den tjenesten bruker benytter seg av. For ytterligere spørsmål ta kontakt med kundeservice per telefon 37 00 37 00 eller e-post kundeservice@agderposten.no. Vi ber om at du har referansenummeret tilgjengelig ved kontakt, dette finner du i ordrebekreftelsen din.